Najemna pogodba

Določila najemne pogodbe

 

Turistična destinacija ....X.........................................     (v nadaljevanju: Naročnik)

in  PanoVirtual d.o.o. Stranska pot 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec)

 

Naročnik z dnem plačila (dan, ko je dejansko izvedeno plačilo računa na TR izvajalca)

naroča, izvajalec pa prevzema obveznosti, ki zagotavljajo naročniku neomejeno uporabo postavitve 360 PANORAME na svojo lastno spletno stran (gre za  360 panoramo, predstavljeno na turističnem portalu Slovenia360).

Vrednost enoletnega naročila znaša 135 evrov.

Obdobje najema po tej pogodbi izteče prvi naslednji dan po preteku enega leta od vplačila.

Izvajalec bo pred iztekom najemnega obdobja naročniku ponudil nadaljnji najem pod istimi pogoji.

V kolikor naročnik želi izvajati najemna naročila v okviru bilančnega obdobja (z iztekom do 31.12. istega leta),  Račun  oz. izračun za prvo naročilo znaša 11,25 € x število mesecev.

 

 

Obveznosti  izvajalca

-  Brezplačna tehnična podpora, ki konstantno zagotavlja sledenje standardom.

-  Na portalu Slovenia360 bo destinacija izpostavljena še z direktno povezavo.  

-  Večji obseg brezplačnega oglaševanja vaše ponudbe na naših socialnih omrežjih.

-  Popusti za vsa dodatna naročila (nove panorame, dopolnitve, zamenjave, spremembe)

 

Avtorske pravice: ostanejo last izvajalca. 

 

Ljubljana, dne..........

                                                                                  PanoVirtual d.o.o.     

                                                                                  Direktor: Žiga Ivanc univ.dipl.ekon.