Stari Grad Celje

Celje

V zgodovini Celja predstavlja pomemben mejnik obdobje srednjega veka, ko se je današnje mesto preoblikovalo v trško naselbino. Ta je svoj razcvet doživela v času vladanja grofov Celjskih, ki so ji leta 1451 podelili mestne pravice.

Prvotni lastniki Starega gradu Celje so bili grofje Vovbrški s Koroške. Ti so postavili grad v drugi polovici 12. stoletja. Podoba gradu je bila v primerjavi z današnjo veliko manjša - obsegala je le romanski palacij, zaprto dvorišče ter zaščitno zunanje obzidje, ki je bilo na vrhu zavarovano z obrambnim hodnikom. Takšna je bila tudi značilna podoba gradov tistega časa.

Po izumrtju Vovbrških je grad prešel v roke žovneške gospode, ki je bila kmalu po selitvi v današnje Celje povzdignjena v grofe Celjske. Prvotno grajsko utrdbo so pričeli spreminjati v udobno stanovanjsko rezidenco. Zunanje obzidje so dogradili v bivalni gotski palacij, na bližnji vzpetini pa postavili skoraj 23 m visok obrambni stolp, kasneje imenovan Friderikov stolp.

V kasnejših fazah razvoja se je grajski kompleks širil, dograjeno je bilo zunanje obzidje s stolpiči, gospodarski in vojaški objekti, urejeni široki obrambni jarki ter nov dostop v grajsko jedro. Čeprav je bil grad izredno dobro in močno varovan, pa so v začetku 16. stoletja dodali še zadnji del obzidja, kar je celjski grad povzdignilo med najmogočnejše utrdbe tistega časa. V zadnji razvojni fazi je srednjeveški grad dobil podobo renesančne utrdbe, ki je ob nevarnosti nudila zatočišče tudi okoliškim prebivalcem. V 18. stoletju so grad opustili, stavbno kamenje pa so uporabili za gradnjo stavb v okolici.

Danes je grad po prenovi postal atraktivna turistična točka, njegovim obiskovalcem sta na voljo sodoben Turistično informacijski center in Kavarna Veronika. Grad, ki je po površini največji srednjeveški grad v Sloveniji, predstavlja čudovito okolje za poroke, v poletnem času pa se na njem odvijajo številni dogodki, koncerti in prireditve .

Vir: Brošura Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. / 2022

Preberite več
Navodila za pot