Rateče

Rateče (879 m nadmorske višine) so največje ležeče naselje v Zgornjesavski dolini in ležijo na skrajnem SZ Slovenije ob tromeji z Italijo in Avstrijo. Izvor imena vasi poskušata pojasniti vsaj dve razlagi. Pastir Ratej naj bi bil eden od prvih naseljencev, ki so v te kraje prišli iz Koroškega. Rateško narečje je še danes podobno koroški govorici z druge strani Karavank. V bližini vasi pa je dolinska razvodnica, “raztečje” med savskim in dravskim porečjem. Ob velikem deževju se voda iz presihajočega jezera Ledine prelije čez razvodnico v močvirje Blata na italjanski strani.

Na južni strani Rateč se dvigajo visoki vrhovi Julijskih Alp, ki obdajajo dolino Planice, zibelko smučarskih skokov in poletov, kjer je človek prvič poletel prek 100 in 200 metrov. Na koncu planiške doline leži Tamar, kjer izpod Ponc na dan privre slap Nadiža, prvi izvir Save Dolinke.

Vas ima izrazito Alpsko podnebje z dolgimi in mrzlimi zimami. Povprečna letna temperatura znaša le 5,7 stopinje Celzija, zato je znameniti rateški župnik in pisatelj Jožef Lavtižar kraj poimenoval Kranjska Sibirija. Navkljub ostremu podnebju pa prisojna lega vasi ob vznožju Karavank ponuja obilo sončnih dni.

Okoli leta 1380 je bil pri cerkvi svetega Tomaža v Ratečah najden znameniti Rateški rokopis, ki je eden najstarejših pisanih dokumentov slovenskega jezika in ga danes hranijo v Celovcu, kopija pa je na ogled v muzeju v Kajžnikovi hiši v Ratečah, kjer je razstavljena etnološka dediščina Rateč.

Vir: TD Rateče - Planica (junij 2016)

Preberite več
Navodila za pot